Nasza zawodniczka odznaczona przez Marszałka Województwa Lubelskiego